W szczególności chcieliśmy podziękować firmie PERN za sponsorowanie Adama i Adriana Golacików, Senatorowi Wiśniewskiemu, oraz firmie Wereszczyński za użyczenie transportu na zawody OSIĄGNIĘCIA NASZYCH ZAWODNIKÓW:…